-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Obywatel a edukacja prawna" - relacja z konferencji (Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2016)

Obchodzony w Polsce po raz pierwszy międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości upłynął w Gdańsku pod znakiem edukacji prawnej oraz mediacji. Święto to, ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Européens pour la Démocratie et la Libertés” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności), upamiętnia tragiczną śmierć sędziego śledczego Giovanniego Falcone, który wraz z sędzią śledczym Paolem Borsellino doprowadził do największego procesu członków włoskiej mafii w historii.

Chcąc godnie uczcić ten dzień, Sąd Okręgowy w Gdańsku wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Miastem Gdańsk zorganizowali konferencję poświęconą budowaniu świadomości oraz wiedzy prawnej dzieci, młodzieży, ale również dorosłych, podczas której zostały zaprezentowane dotychczasowe działania na tym polu podejmowane przez pomorski wymiar sprawiedliwości we współpracy z lokalnymi środowiskami pedagogicznymi oraz akademickimi, a także nowe perspektywy i możliwości. Zagadnienie edukacji prawnej zostało przedstawione zarówno z perspektywy makro, a więc zaangażowanych w nią sądów oraz Kuratorium Oświaty, jak i mikro, to znaczy z perspektywy konkretnych sędziów i nauczycieli. W ramach podsumowania ubiegłorocznych inicjatyw podejmowanych przez sądy rejonowe okręgu gdańskiego Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO dr Przemysław Banasik, wyróżnił troje sędziów-koordynatorów ds. współpracy ze szkołami za ich szczególne zaangażowanie. Wyróżnienia otrzymali:

·         SSR Joanna Magnuszewska – Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

·         SSR Jolanta Jeżewska  – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gdyni

·         SSR Piotr Spławiński – Sędzia Sądu Rejonowego w Tczewie

Druga część konferencji została poświęcona edukacji o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, tj. mediacji – zarówno tej sądowej, jak i pozasądowej, w szczególności rówieśniczej, na polu promowania której Sąd Okręgowy działa również z dużą intensywnością.

Konferencja odbyła się w Dworze Artusa, a więc jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na terenie Gdańska, a patronat honorowy nad nią objęli Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które reprezentował jego Sekretarz – dr Paweł Skuczyński. Władze Miasta podczas wydarzenia reprezentował Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk, a wśród obecnych gości nie zabrakło przedstawicieli najważniejszych państwowych organów i instytucji. Spośród nich w wydarzeniu uczestniczyli m.in. SSO Jacek Przygucki (Z-ca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości), SSO Waldemar Żurek (Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa), SSO Agnieszka Rękas (przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka), SSO dr hab. Krystian Markiewicz (Prezes SSP Iustitia), r.pr. Maria Ślązak (Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych), adw. Jerzy Glanc (Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej), Jerzy Sławek (Dziekan Krajowej Izby Syndyków), Henryk Pawlaczyk (Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów), Tadeusz Święcicki (członek Krajowej Rady Komorniczej), Jerzy Ząbkiewicz (przewodniczący Zarządu Głównego Krajowej Rady Sędziów Społecznych), a także przedstawiciele ogólnopolskich stowarzyszeń sędziowski oraz asystentów sędziów.

Gdańsk, jako Miasto Wolności, nie tylko dzięki swojej historii jest szczególnie związane z ideami, które przyświecały konferencji oraz całemu Dniu Sprawiedliwości. To właśnie na jego terenie podczas spotkania Europejskiego Stowarzyszenia MEDEL została podjęta ostateczna decyzja w przedmiocie ustanowienia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawowali:
 
W tym samym dniu o godz. 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwerstytetu Gdańskiego odbyło się otwarte seminarium naukowe pt. "Etyka zawodów prawniczych - wspólne wartości". 
 
 
Galeria: 
Konferencja "Obywatel a edukacja prawna"
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska - Piotr Kowalczuk
Prezes SSP Iustitia - SSO dr hab. Krystian Markiewicz
Prezes SO w Gdańsku - SSO dr Przemysław Banasik
Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych - dr Paweł Skuczyński
Prezentacja poświęcona edukacji prawnej młodzieży