-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w SO w Gdańsku

MDM_2015Konferencja pt. Masz prawo do mediacji – nowe wyzwania i możliwości dla mediacji była głównym wydarzeniem obchodzonego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji (15 października). Wydarzenie było poświęcone przyjrzeniu się wykorzystaniu narzędzia mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw, jakie rysują się na horyzoncie w związku z zachodzącymi zmianami legislacyjnymi, i skierowane było nie tylko do sędziów i mediatorów zawodowych, ale także przedstawicieli innych środowisk, które są zainteresowane propagowaniem mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów.

Konferencja podzielona została na dwie części, które otwierały wystąpienia sędziów koordynatorów ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku: SSO Ewy Ważny oraz SSO Teresy Karczyńskiej-Szumilas. Pierwsze z nich stanowiło podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz promowania mediacji w ramach organizowanego w Sądzie od 3 lat Salonu Mediatora, natomiast drugie zostało poświęcone nowym możliwościom jakie przed mediacją otwierają wprowadzone niedawno, jak i planowane zmiany w ustawodawstwie.  Tym możliwościom w sposób szczegółowy, jaki również specyfice mediacji w różnych rodzajach postępowań sądowych (cywilnych, gospodarczych, rodzinnych czy karnych) przyjrzeli się pozostali paneliści zaproszeni do udziału w konferencji.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wystąpień:

· Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - doświadczenia 3 lat pracy –  SSO Ewa Ważny (Sąd Okręgowy w Gdańsku)

· Mediacja w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów okręgu gdańskiego – dotychczasowe doświadczenia – SSR del. do SO Katarzyna Kazaniecka-Kapała (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)

· Rola pełnomocnika w mediacji z uwzględnieniem aspektów związanych z pracą pełnomocnika, oczekiwań ze strony sądu i uczestników postępowania – r. pr. Piotr T. Kubik (Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku)

· Mediacja gospodarcza w praktyce – odciążenie sądów powszechnych i korzyści dla przedsiębiorców – Mateusz Gierczak (Stowarzyszenie Mediatorów Polskich)

· Nowe perspektywy dla mediacji w świetle zmian legislacyjnych – SSO Teresa Karczyńska-Szumilas (Sąd Okręgowy w Gdańsku)

· Mediacja pozasądowa w sprawach gospodarczych – r. pr. Ireneusz Pawłowski (Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji)

· Mediacje rodzinne i nieletnich z punktu widzenia mediatora – Katarzyna Stryjek (Polskie Centrum Mediacji Oddział w Sopocie)

· Mediacja w świetle znowelizowanych z dniem 1 lipca 2015 r. przepisów Kodeksu Postępowania Karnego – podinsp. Katarzyna Śliwska (Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku)

Przypadający na 15 października 2015 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był w ramach trwającego od 12 do 17 października 2015 r. Tygodnia Mediacji, w trakcie którego w sądach całej Polski udzielane są bezpłatne porady mediatorów, jak również odbywają się spotkania i konferencje służące promocji mediacji. 

Galeria: 
MDM_2015
MDM_2015
MDM_2015