-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Nowy obraz upadłości konsumenckiej – seminarium sędziów i syndyków

Kontynuując projekt wspólnych seminariów szkoleniowych sędziów oraz przedstawicieli korporacji prawniczych, Sąd Okręgowy w Gdańsku we współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Syndyków i Likwidatorów w Gdańsku zorganizował szkolenie poświęcone zmianom w prawie upadłościowym i naprawczym w zakresie upadłości konsumenckiej.
 
Tematyka spotkania, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, wychodzi naprzeciw zmianom, które z dniem 31 grudnia 2014 r. wprowadziła nowelizacja prawa upadłościowego, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zmiany te są szczególnie istotne z punktu widzenia sytuacji osób w trudniej sytuacji finansowej, w tym zmagających się z problemem zadłużenia. 
 
W seminarium, które poprowadził Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusz Płoch, wraz z syndykami wzięli udział sędziowie zajmujący się sprawami upadłościowymi ze wszystkich sądów apelacji gdańskiej (zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji). Zdaniem organizatorów taka formuła spotkania, polegająca na spojrzeniu na wprowadzoną nowelizację z perspektywy obu grup zawodowych (sędziów i syndyków) oraz bezpośredniej wymianie doświadczeń, pozwoli wyrobić jednolity pogląd na zmiany przepisów i w konsekwencji posłuży sprawniejszej realizacji misji wymiaru sprawiedliwości.
 
Galeria: 
Seminarium sędziów i syndyków 01
Seminarium sędziów i syndyków 02
Seminarium sędziów i syndyków 03