-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dot. artykułu Pani redaktor Bożeny Aksamit „My ci damy wagarować!” w Gazecie Wyborczej z dn. 31 marca 2015 r.

Artykuł Pani redaktor Bożeny Aksamit „My ci damy wagarować!” w Gazecie Wyborczej z dn. 31 marca 2015 roku str. 8 oraz na stronie internetowej wyborcza.pl  pt. „Zamknęli go w poprawczaku, bo matka nie odbierała telefonu” zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące postępowania toczącego się przed sądem rodzinnym – Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Komunikat w sprawie publikacji internetowej na stronie Fakt.pl z dnia 22 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy informuje, że w publikacji internetowej na stronie Fakt.pl z dnia 22 stycznia 2014 r. pt. “Oto sędzia, która chroni nowego Trynkiewicza” znalazły się nieprawdziwe stwierdzenia.

Po pierwsze wyrok w sprawie o zabójstwo, takiej jak ta, wydaje sąd w składzie pięcioosobowym a nie jeden sędzia indywidualnie. Treść wyroku podlega naradzie dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników.

Strony