-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zgromadzenie Próbne

Jakaś decyzja

Zapis inscenizacji rozprawy o czary.

Sąd Okręgowy zaprasza do odbycia podroży w czasie w trakcie inscenizacji 18-wiecznych rozpraw „o czary".

Album z okazji 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Szanowni Państwo!

W maju 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku obchodzi jubileusz 70-lecia swojego powstania.

Ustanowienie w powojennej Polsce instytucji wymiaru sprawiedliwości na terenie Pomorza Gdańskiego, które przez wiele lat podlegało obcej administracji, było dla naszego regionu wydarzeniem o niebagatelnym znaczeniu zarówno historycznym, jak i społecznym.

Debata środowisk prawniczych na zakończenie obchodów 70-lecia SO w Gdańsku

Debata środowisk prawniczych poświęcona opodatkowaniu podatkiem VAT czynności komorniczych z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości zakończyła uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Seminarium naukowe oraz "dzień otwarty" w SO w Gdańsku w 4. dniu obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Czwarty dzień obchodów jubileuszu 70-lecia SO w Gdańsku upłynął pod znakiem seminarium naukowego pt. "Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości - wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny". Tego dnia miała również miejsce kolejna edycja popularnych "dni otwartych".

Dzień z historią w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Rekonstrukcje rozpraw, gra fabularna oraz możliwość odwiedzenia gabinetu sędziowskiego stylizowanego na lata 20./30. XX w. to były atrakcje "Dnia z historią w Sądzie Okręgowym w Gdańsku"

Drugi dzień obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Konkurs krasomówczy dla studentów i aplikantów adwokackich oraz organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Gdańsku debata poświęcona drodze rozwoju zawodowego sędziego to dwa wydarzenia, które odbyły się w ramach drugiego dnia obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Rozpoczęcie obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Uroczyste Zgromadzenie sędziów okręgu gdańskiego oficjalnie zainaugurowało obchody jubileuszu 70-lecia Sądu Okręgu Gdańskiego.

Godziny otwarcia "historycznego gabinetu sędziego"

Przypominamy, że w ramach tygodnia obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku mają Państwo możliwość odwiedzenia zrekonstruowanego gabinetu sędziego z lat 20. XX wieku.

Program V dnia obchodów 70-lecia SO w Gdańsku (8 maja 2015 r.)

Przedstawiamy program ostatniego dnia obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Strony