-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 2.07.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia

W oparciu o art. 25 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach zawiadamia Prezydenta Miasta Sopotu jako organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji nr O.5310.1.22.2017.MSt z dnia 2 lipca 2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia mającego miejsce w dniu 2.07.2017r. godz. 12.00- 16.00 w Sopocie. Na zarządzenie Sędziego z dnia 17.07.2017r.

Wyniki konkursu _ roboczy


Odpowiedź na zarzuty podniesione na portalu wpolityce.pl, zawarte w artykule z dnia 07.03.2017 r. pt. “Lidii Jedynak – sędzi z Gdańska od sprawy Amber Gold – należy się ochrona i pomoc”.

W odpowiedzi na zarzuty podniesione na portalu wpolityce.pl, zawarte w artykule z dnia 07.03.2017 r. pt. “Lidii Jedynak – sędzi z Gdańska od sprawy Amber Gold – należy się ochrona i pomoc”, Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że skład sądu został wyznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 28 par 1 k.p.k. wskazuje, że na rozprawie głównej sąd orzeka co do zasady w składzie jednego sędziego. W sprawie wyznaczono natomiast sędziego dodatkowego, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

Newsletter

październik

22.10.2018 r.

23.10.2018 r.

24.10.2018 r.

25.10.2018 r.

Komunikat dot. artykułu "Latarką w półmrok: konsumenci sprawiedliwości" w Gazecie Gdańskiej Nr 460 z dn. 4 listopada 2016 r.

Gdańsk,  dnia 14 listopada 2016 r.

Sprostowanie

Materiał prasowy pt. „Latarką w półmrok: konsumenci sprawiedliwości” w Gazecie Gdańskiej Nr 460 z dn. 04 listopada 2016 r. strona 1. oraz na stronie www.wybrzeze24.pl zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące postępowań toczących się przed sądami okręgu gdańskiego.

Zgromadzenie Próbne

Jakaś decyzja

Zapis inscenizacji rozprawy o czary.

Sąd Okręgowy zaprasza do odbycia podroży w czasie w trakcie inscenizacji 18-wiecznych rozpraw „o czary".

Album z okazji 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Szanowni Państwo!

W maju 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku obchodzi jubileusz 70-lecia swojego powstania.

Ustanowienie w powojennej Polsce instytucji wymiaru sprawiedliwości na terenie Pomorza Gdańskiego, które przez wiele lat podlegało obcej administracji, było dla naszego regionu wydarzeniem o niebagatelnym znaczeniu zarówno historycznym, jak i społecznym.

Debata środowisk prawniczych na zakończenie obchodów 70-lecia SO w Gdańsku

Debata środowisk prawniczych poświęcona opodatkowaniu podatkiem VAT czynności komorniczych z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości zakończyła uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Seminarium naukowe oraz "dzień otwarty" w SO w Gdańsku w 4. dniu obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Czwarty dzień obchodów jubileuszu 70-lecia SO w Gdańsku upłynął pod znakiem seminarium naukowego pt. "Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości - wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny". Tego dnia miała również miejsce kolejna edycja popularnych "dni otwartych".

Strony