-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat prasowy w sprawie o sygnaturze akt V Nkd 220/17 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Na rozprawie w dniu 27 listopada 2017 r. przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie o sygnaturze akt: V Nkd 220/17 obrońca nieletniej Angeliki J. wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych, a Prokurator Rejonowy poparł ten wniosek.

Sąd, w związku z powyższym, dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Gdańsku na okoliczność ustalenia odpowiednich kierunków oddziaływania na nieletnią Angelikę J. oraz odroczył rozpoznanie sprawy na dzień 03 stycznia 2018 r. (godz. 10:30 sala C 0.21).