-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

INF.215-2/17 - Dostawa 73 fabrycznie nowych komputerów do Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na

Dostawę 73 fabrycznie nowych komputerów do Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego INF. 215-2/17

Ogłoszenie UZP nr 618271-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

 

Zgodnie z ogłoszeniem Ogłoszenie nr 500064566-N-2017 z dnia 24-11-2017 r. zmianie uległ termin składania ofert:

Nowy termin składania w postępowaniu:Data: 2017-11-29, godzina: 11:00 otwarcie ofert nastąpi w dniu 2017-11-29, godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pok. 143 ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 

W załączniku zawiadomienie o rozstrzygnieciu - dodano 06 grudnia 2017r.