-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konferencja pod patronatem Prezesa SO w Gdańsku

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku objął patronatem konferencję pt. „Ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą – nowe przypisy od 1 czerwca 2017 r.”, która odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w Olivia Business Center w Gdańsku w godz. 10:00-13:00.

Konferencja jest organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej celem jest omówienie zmian i sposobów praktycznego wdrożenia ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą oraz wymaganej analizy przy uwzględnieniu okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia oraz przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

W konferencji wezmą udział podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w izbach tworzących Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz mający siedzibę w Olivia Business Center.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ.

Galeria: