-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wybory przedstawicieli SO w Gdańsku do Forum Współpracy Przedstawicieli Samorządu Sędziowskiego

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego  w Gdańsku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 r. zgromadziło 103 sędziów spośród 136 Sądu Okręgowego w Gdańsku. Zebranie wybrało dwoje przedstawicieli Sądu Okręgowego w Gdańsku do Forum Współpracy Przedstawicieli Samorządu Sędziowskiego, którymi zostali sędziowie Weronika Klawonn i Janusz Zimny.

Sędzią odpowiedzialnym za kontakty z mediami w zakresie spraw związanych z działaniem Forum została wybrana pani sędzia Magdalena El-Hagin.  

Galeria: