-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy ELSA w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

30 marca 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się XXI edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego dla studentów wydziałów prawniczych, organizowanego przez gdański oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Uczestnicy zmierzyli się ze sobą w konkurencji polegającej na wygłoszeniu 10-minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawę wystąpień uczestników stanowiły kazusy z zakresu prawa cywilnego oraz karnego przygotowane przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UG. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki.

Rywalizację studentów oceniało Jury, któremu przewodniczyła Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku - SSO Marlena Kasprzyk. W jego składzie znaleźli się również: Prokurator Okręgowy w Gdańsku - Teresa Rutkowska-Szmydyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku - adw. Marek Karczmarzyk, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku - r. pr. Wojciech Grochowiecki, Członek Rady Izby Notarialnej w Gdańsku - not. Grażyna Wojtowicz, oraz Prodziekan ds. studenckich i nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - prof. UG dr hab. Oktawian Nawrot.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Piotr Zmysłowski;

II miejsce - Kamila Puchalska;

III miejsce - Patrycja Łukasiewicz.

Zwycięzca będzie miał szansę sprawdzić się z najlepszymi mówcami w XXI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Sali Senatu w budynku Głównym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

Zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości ELSA Gdańsk.

Galeria: 
XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy
XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy
XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy
XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy
XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy
XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy