-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dot. artykułu "Latarką w półmrok: konsumenci sprawiedliwości" w Gazecie Gdańskiej Nr 460 z dn. 4 listopada 2016 r.

Gdańsk,  dnia 14 listopada 2016 r.

Sprostowanie

Materiał prasowy pt. „Latarką w półmrok: konsumenci sprawiedliwości” w Gazecie Gdańskiej Nr 460 z dn. 04 listopada 2016 r. strona 1. oraz na stronie www.wybrzeze24.pl zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące postępowań toczących się przed sądami okręgu gdańskiego.

Nie jest prawdą, że sprawę przeciwko Marioli S. prowadził sędzia Przemysław Banasik – obecny Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok został wydany przez innego sędziego niż wskazany w materiale. Sprawa toczyła się w Sądzie Rejonowym w Wejherowie i zakończyła wyrokiem tego sądu z dnia 13 grudnia 2010 roku. Żadna ze stron nie odwołała się od tego orzeczenia, które uprawomocniło się.

Nie jest prawdą, że wyrok w sprawie przeciwko Jackowi Karnowskiemu wydany został w pierwszej instancji przez sędziego okręgowego. Wyrok w pierwszej instancji zapadł w Sądzie Rejonowym w Sopocie w dniu 16 października 2015 roku. Orzeczenie wydane zostało w składzie trzyosobowym, przez sędziów tego sądu rejonowego. Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 07 października 2016 roku rozpoznawał apelację od tego wyroku wniesioną przez prokuratora.

 

Rzecznik Prasowy

Sądu Okręgowego w Gdańsku

Tomasz Adamski