-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat w sprawie publikacji internetowej na stronie Fakt.pl z dnia 22 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy informuje, że w publikacji internetowej na stronie Fakt.pl z dnia 22 stycznia 2014 r. pt. “Oto sędzia, która chroni nowego Trynkiewicza” znalazły się nieprawdziwe stwierdzenia.

Po pierwsze wyrok w sprawie o zabójstwo, takiej jak ta, wydaje sąd w składzie pięcioosobowym a nie jeden sędzia indywidualnie. Treść wyroku podlega naradzie dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników.

Po drugie tytuł sugerujący, że sędzia chroni oskarżonego, sugeruje brak bezstronności i godzi w dobre imię sądu, a samo zdanie nie jest prawdziwe. Podobnie podpis pod wizerunkiem sędziego: “To sędzia Joanna Łyżwińska zadecydowała, że Piotr Trojak (37 l.) będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie” zawiera nieprawdziwą informację. O warunkowe przedterminowe zwolnienie może bowiem ubiegać się każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, żadna osoba nie może być pozbawiona tego prawa. Wynika to wprost z przepisów kodeksu karnego.

Po trzecie należy wskazać, że oskarżany skazany został bowiem na najsurowszą karę przewidzianą przepisami kodeksu karnego. Sąd przy wymiarze kary musi brać pod uwagę zarówno okoliczności łagodzące jak i obciążające. Sędzia szeroko przedstawiła motywy ustne orzeczenia i z pewnością nie było tam stwierdzenia o tym, że oskarżony “nie do końca wiedział co robi”. Zgodnie z treścią wyroku oskarżony działał w warunkach ograniczonej poczytalności, w zakresie ograniczonej w stopniu znacznym możliwości kierowania postępowaniem, natomiast miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu.

Informacja na stronie internetowej Sądu Okręgowego spowodowana jest tym, że mimo wniosku o sprostowanie wskazanych wyżej nieprawdziwych publikacji złożonego przez Rzecznika Sądu Okręgowego w Gdańsku, nie doszło do ich usunięcia.

Tomasz Adamski
Rzecznik SO w Gdańsku