-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Odpowiedź na zarzuty podniesione na portalu wpolityce.pl, zawarte w artykule z dnia 07.03.2017 r. pt. “Lidii Jedynak – sędzi z Gdańska od sprawy Amber Gold – należy się ochrona i pomoc”.

W odpowiedzi na zarzuty podniesione na portalu wpolityce.pl, zawarte w artykule z dnia 07.03.2017 r. pt. “Lidii Jedynak – sędzi z Gdańska od sprawy Amber Gold – należy się ochrona i pomoc”, Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że skład sądu został wyznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 28 par 1 k.p.k. wskazuje, że na rozprawie głównej sąd orzeka co do zasady w składzie jednego sędziego. W sprawie wyznaczono natomiast sędziego dodatkowego, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

Sędziemu prowadzącemu sprawę przydzielono czterech asystentów (3,6 etatu), a także do sprawy przydzielono trzech sekretarzy, w tym jednego z wykształceniem prawniczym. Sędzia prowadząca sprawę nie otrzymuje żadnych nowych spraw do prowadzenia. Aktualnie sprawa dotycząca “Amber Gold” jest jedyną czynną sprawą w Jej referacie.

Pani sędzia Lidia Jedynak nie zwracała się o zapewnienie dodatkowej ochrony, jak też pomocy psychologicznej.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Sędzi z dnia 09 marca 2017 r. zapewniono Jej odpowiednie wsparcie logistyczne: przydzielono salę rozpraw wyposażoną w sprzęt do wideokonferencji, na której możliwe jest wyznaczanie rozprawy trzy razy w tygodniu, wydzielono również specjalne pomieszczenia, w których przechowywane są akta sprawy. Na sali rozpraw zapewniona jest szczególna ochrona, a także stała obecność informatyka.

W związku z powyższym, Sąd Okręgowy w Gdańsku oświadcza, że zapewnił sędziemu wszelkie wsparcie organizacyjne, niezbędne w prowadzeniu sprawy.