-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wyróżnienia dla sędziów społecznych okręgu gdańskiego

W dniu 20 września 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania ławników wybranych w wyborach uzupełniających przez Rady Gmin na kadencję 2016-2019. Rotę ślubowania wygłosiło 20 ławników, dla części z których rozpoczynająca się kadencja będzie pierwszą w życiu.

Ślubowaniu towarzyszyła uroczystość uhonorowania ławników zasłużonych w pełnieniu zaszczytnej służby sędziego społecznego w sądach okręgu gdańskiego. Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Marlena Kasprzyk oraz SSO Leszek Jantowski, wręczyli dyplomy z podziękowaniem Prezesa Sądu Okręgowego 112 ławnikom rekomendowanym przez poszczególne sądy, zarówno poprzedniej, jak i ubiegłej kadencji. W krótkim przemówieniu Pan Prezes Jantowski podkreślił znaczenie oraz odpowiedzialność, jakie związane są z udziałem sędziów społecznych, a w więc przedstawicieli społeczeństwa, w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pan Krzysztof Bartochowski, wręczył podziękowania Prezydenta Miasta Gdańska z okazji odbywającej się w maju bieżącego roku międzynarodowej konferencji sędziów społecznych European Day of Lay Judges Gdańsk 2016 ławnikom, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w tamtym wydarzeniu.

Galeria: 
Wyróżnienia dla zasłużonych ławników wręczają Wiceprezesi Sądu Okręgowego SSO Leszek Jantowski oraz SSO Marlena Kasprzyk
Wiceprezesi Sądu Okręgowego SSO Marlena Kasprzyk i SSO Leszek Jantowski oraz Przewodnczący Rady Ławniczej Krzysztof Bartochowski
"Dzień Ławnika" w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Ślubowanie ławników okręgu gdańskiego