-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konferencja-debata: „Prawa i obowiązki: dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń” (Gdańsk, 17 października 2016 r.) + PROGRAM (ROB.)

„Prawa i obowiązki: dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń” to tytuł wojewódzkiej konferencji-debaty organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wojewodę Pomorskiego, która odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem dyskusji, w której wezmą udział reprezentanci środowisk oświatowych, prawniczych, psychologowie, przedstawiciele inspekcji pracy oraz związków zawodowych, będą zagadnienia praw i obowiązków, jakie spoczywają i przynależą wszystkim podmiotom tworzącym system edukacji, a więc dyrektorom szkół (oraz innych placówek edukacyjnych), nauczycielom, rodzicom/opiekunom i oczywiście samym uczniom.

Wydarzenie zostało skierowane do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów, działaczy związków zawodowych, ekspertów z obszaru edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych stron. Jest to jednocześnie kolejny projekt realizowany we współpracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku na rzecz kształtowania świadomości i kultury prawnej w pomorskich szkołach.

Pod niniejszym linkiem (KLIKNIJ TUTAJ) znajdą Państwo program roboczy konferencji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych uczestnictwem podczas któregoś z paneli.

Wnioski z debaty zostaną przedstawione Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Edukacji Narodowej w celu ewentualnego włączenia tych propozycji w plany i programy działań obu organów państwowych.

Po debacie powstanie broszura zawierająca rekomendacje z zakresu prawa dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorów szkół, nauczycieli/wychowawców, pedagogów i innych organizacji działających na rzecz oświaty.

Wydarzenie zostało objęte Patronatami Honorowymi Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

PATRONAT HONOROWY

       

Galeria: