-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Terenowa Rada - skład osobowy

TERENOWA RADA DS. SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM
DLA OKRĘGU GDAŃSKIEGO

- SKŁAD OSOBOWY -

 

PREZYDIUM RADY

1. SSO Rafał Terlecki – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku (PRZEWODNICZĄCY);

2. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku;

3. Krzysztof Stasiak – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

4. Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego;

5. SSO Marlena Kasprzyk – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku (SEKRETARZ PREZYDIUM RADY); 

 

KOMISJA PROGRAMOWA

1. SSO Jacek Zieliński – Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku (PRZEWODNICZĄCY KOMISJI);

2. Waldemar Zduniak – Naczelnik VI Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;

3. Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku;

4. Ppłk Maciej Uchman – Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie;

5. Sylwia Mackiewicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie;

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY

1. Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski; 

2. Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej;

3. Dr Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty

4. Lek. med. Jerzy Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego;

5. Krystyna Kobilińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

6. SSO Joanna Szulc-Kozik – Przewodnicząca XI Wydziału Wykonawczego Sądu Okręgowego w Gdańsku;

7. Płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego;

8. Kom. Magdalena Falkowska - funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

9. Patryk Gabriel – Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego;

10. Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumii;

11. Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Miasta Kwidzyna;

12. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku;

13. Mjr Marek Rzeszótko - Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim;

14. Płk Jan Komoszyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie;

15. Płk Jan Morozowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie;

16. Ppłk Mirosław Burczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku;

17. Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.