-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

Z dniem 31 maja 2016 r. dobiegł końca 6-letni okres urzędowania na stanowisku Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafała Terleckiego. Z tej okazji podczas odbywającego się 30 maja 2016 r. Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu odbyła się uroczystość podziękowania Panu Sędziemu. W uroczystości wzięli udział pracownicy oraz sędziowie sądów okręgu gdańskiego.

Sędzia Rafał Terlecki pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nieprzerwanie od czerwca 2010 r., odpowiadając m.in. za nadzór administracyjny nad pionem cywilnym, politykę informacyjną Sądu, współpracę z Radą Ławniczą, nadzór nad działalnością kuratorów zawodowych i społecznych w sprawach rodzinnych i nieletnich, nadzór nad lekarzami sądowymi, biegłymi, mediatorami ws. cywilnych oraz kandydatami na kuratorów KRS i in., a od 2014 r. również za działalność Sądu na polu edukacji prawnej młodzieży.

Pan Sędzia był także odpowiedzialny za rozwój na obszarze okręgu gdańskiego sieci współpracy międzyszkolnej związanej z edukacją prawną, kontakty z Kuratorium Oświaty, a także propagowanie idei mediacji rówieśniczej, czego efektem było zorganizowanie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku dwóch konferencji wojewódzkich pt. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkołach” (w grudniu 2015 r. oraz marcu 2016 r.) oraz konferencji pt. „Obywatel a edukacja prawna”, która odbyła się w Gdańsku w dniu 23 maja 2016 r. w ramach obchodów międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

Początek kariery Sędziego Rafała Terleckiego związany był z Sądem Rejonowym w Gdyni, w którym przez dwa lata sprawował urząd Asesora, a następnie – od września 1999 r. do maja 2008 r. – Sędziego Sądu Rejonowego. W roku 2006 Sędzia rozpoczął orzekanie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w IX Wydziale Gospodarczym), w którym równocześnie pełnił funkcję Rzecznika Prasowego (do lipca 2009 r., a także w krótkim okresie od lipca do października 2010 r.). Nominację na urząd Sędziego Sądu Okręgowego Sędzia Rafał Terlecki odebrał w maju 2008 r. W okresie od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. Sędzia ponadto pełnił funkcję Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Z dniem 1 czerwca 2016 r., po zakończeniu kadencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sędzia Rafał Terlecki po raz trzeci objął funkcję Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego, tym razem w zakresie obejmującym pion cywilny.

Z dniem 21 czerwca 2016 r. nowym Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku został dotychczasowy wizytator ds. cywilnych oraz Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Cywilnego Odwoławczego (od kwietnia 2013 r. do marca 2016 r.) SSO Leszek Jantowski. 

Galeria: 
Podziękowanie składa Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO dr Przemysław Banasik
SSO Rafał Terlecki
Sędziowie i pracownicy sądów okręgu gdańskiego
Podziękowanie składa Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, SSR Jolanta Piątek