-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XX Lokalny Konkurs Krasomówczy ELSA w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

15 marca 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się XX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez gdański oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.  Jak co roku w zabytkowej sali 101 w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 zmierzyli się ze sobą studenci wydziałów prawniczych, rywalizując ze sobą nie tylko na wiedzę, ale również na zdolności oratorskie oraz umiejętności autoprezentacji.

Konkurs polegał na wygłoszeniu 10-minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawy wystąpień uczestników stanowiły przygotowane na podstawie spraw sądowych kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki.

Popisy krasomówcze uczestników oceniało Jury, któremu przewodniczył Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Rafał Terlecki. W jego składzie znaleźli się również: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, adw. Dariusz Strzelecki, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, r.pr. Jerzy Mosek, Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, not. Adam Wasak, oraz Prodziekan ds. studenckich i nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dr hab. Oktawian Nawrot.

Laureatami konkursu zostali:

1. miejsce: Piotr Zmysłowski

2. miejsce: Szymon Konwerski

3. miejsce: Michał Potyra

Zwycięzca będzie miał szansę sprawdzić się z najlepszymi mówcami w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15-17 kwietnia 2016 r. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

Galeria: 
XX Lokalny Konkurs Krasomówczy
XX Lokalny Konkurs Krasomówczy
XX Lokalny Konkurs Krasomówczy
XX Lokalny Konkurs Krasomówczy
XX Lokalny Konkurs Krasomówczy