-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie SO w Gdańsku - od 17 marca dostępna również w czwartki

Informujemy, że od dnia 17 marca 2016 r. nieodpłatną pomoc prawną na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie można uzyskać już nie raz, ale dwa razy w tygodniu, tj. w czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00 w dawnym Punkcie Informacyjnym mieszczącym się w budynku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 (nieopodal wejścia głównego, po lewej stronie przed bramkami zabezpieczającymi).

Rozszerzenie możliwości skorzystania z pomocy było możliwe dzięki porozumieniu, które w ubiegły piątek, tj. 11 marca 2016 r., podpisali w imieniu reprezentowanych przez siebie instytucji Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO dr Przemysław Banasik, oraz Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk.

Na jego mocy w każdy czwartek (z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć akademickich) studenci III, IV i V roku kierunku Prawo WSAiB w Gdyni będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Interesantów Sądu oraz wszystkich zainteresowanych osób, polegającą na udzielaniu informacji oraz opinii prawnych, a także pomocy przy sporządzaniu pism procesowych.

Informacje oraz opinie prawne sporządzane w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej obejmują ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy, z którą zwróci się Interesant, oraz formułowanie wniosków, określających właściwe w danej sprawie działania. Pisemne opinie prawne przechodzą weryfikację merytoryczną, której dokonują doświadczeni pracownicy naukowi uczelni.

Przypominamy, że w każdy piątek na terenie Sądu Okręgowego w Gdański nieodpłatną pomoc prawną oferują studenci reprezentujący Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Od rozpoczęcia dyżurów w lutym br. skorzystało z niej już kilkanaście osób.

Galeria: 
Podpisanie porozumienia między Prezesem SO w Gdańsku (z prawej) oraz Rektorem WSAiB w Gdyni (z lewej)
Podpisanie porozumienia między Prezesem SO w Gdańsku (z prawej) oraz Rektorem WSAiB w Gdyni (z lewej)