-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

,,Mediacje rówieśnicze w szkole ” - relacja z sesji szkoleniowej

W dniu 11 stycznia 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie w ramach działań związanych z popularyzacją mediacji w szkołach odbyła się sesja szkoleniowa pod tytułem ,,Mediacje rówieśnicze w szkole ”.

W spotkaniu udział wzięli sopoccy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, mediatorzy, kuratorzy sądowi, a także rodzice uczniów, którym bliska jest idea mediacji oraz edukacja prawna młodzieży.

Jednym z prelegentów na spotkaniu była Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny, która na bazie praktyki sądowej omówiła możliwości wykorzystania mediacji oraz mediacji rówieśniczej w sprawach prowadzonych w ramach Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Mediator Katarzyna Stryjek zaprezentowała program mediacji rówieśniczej prowadzony w ramach Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.

Przedstawione zostały dotychczasowe działania w zakresie mediacji rówieśniczej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia ,,na żywo" symulacji mediacji rówieśniczej w wykonaniu uczniów-mediatorów tej szkoły.

Uroczyście wręczone zostały certyfikaty nowo mianowanym mediatorom rówieśniczym.

Galeria: