-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dni Otwarte w SO w Gdańsku w 2016 r.

Informujemy, że wzorem bieżącego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w 2016 r. organizuje Dni Otwarte dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z pomorskich szkół.

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W ROKU 2016:

17 marca 2016 r. (czwartek) 

12 maja 2016 r. (czwartek)

29 września 2016 r. (czwartek)

24 listopada 2016 r. (czwartek)

W ramach Dnia Otwartego odwiedzające Sąd grupy szkolne otrzymują możliwość zobaczenia od środka historycznego budynku Sądu Okręgowego przy ul. Nowe Ogrody oraz udziału w charakterze publiczności w prawdziwej rozprawie sądowej (w sprawie karnej), po zakończeniu której sędziowie przybliżają młodzieży zasady prowadzenia postępowania sądowego, role poszczególnych uczestników rozprawy, a także odpowiadają na zadawane pytania.

W roku 2015 odbyły się cztery edycje Dnia Otwartego, w samych tylko których wzięło udział ponad 1400 osób (uczniów i opiekunów) z kilkudziesięciu szkół oraz instytucji oświatowych naszego regionu.

Szkoły bądź klasy zainteresowane udziałem swoich uczniów w Dniach Otwartych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku powinny kontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu najpóźniej na 3 tygodnie przed wybranym Dniem Otwartym:

Po tym terminie Sąd zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia.

UWAGA #1: Podczas zgłaszania grupy należy wskazać wybrany termin, łączną liczbę osób oraz dane kontaktowe (preferowany adres e-mail) opiekuna bądź innej osoby kontaktowej.

UWAGA #2: W przypadku dużej liczby zgłoszeń w stosunku do liczby odbywających się w trakcie Dnia Otwartego spraw Sąd zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności uczestniczących grup według zasady „jedna klasa z jednej szkoły”, przy czym jako klasę Sąd przyjmuje grupę około 30 osób (uczniowie + opiekunowie). W przypadku uczestniczenia w Dniu Otwartym dwóch lub więcej klas z danej szkoły Sąd – w razie konieczności – zastrzega sobie prawo do zaproszenia ich na różne rozprawy, w tym na rozprawy rozpoczynające się o różnych godzinach.

Galeria: 
Sąd Okręgowy w Gdańsku