-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pobytu delegacji sędziów w Oldenburgu

Sprawozdanie
z pobytu delegacji sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku i sędziów sądów rejonowych okręgu gdańskiego w Oldenburgu
w dniach 25. – 28. września 2012 r.

Na zaproszenie Pana Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu dr Gerharda Kirchera w okresie od 25 do 28 września 2012 r. grupa sześciu polskich sędziów gościła w Oldenburgu (Dolna Saksonia). Wizyta ta miała miejsce w ramach zawartej w maju 2011 r. między Sądem Okręgowym w Gdańsku a Wyższym Sądem Krajowym (Oberlandesgericht) w Oldenburgu umowy o współpracy.

Celem tej wizyty było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, zasadami pracy oraz postępowaniem sądowym w sprawach karnych, a także pracą policji, kuratorów sądowych oraz służby więziennej w Niemczech.

Pierwszego dnia członkowie delegacji zostali przywitani przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego dr Gerharda Kirchera. W spotkaniu brała udział także grupa niemieckich sędziów.

W trakcie wizyty sędziowie mieli możliwość obserwowania przebiegu rozpraw w sprawach karnych. Po rozprawach, polscy sędziowie dyskutowali na temat przebiegu rozpraw oraz ogólnych zasad postępowania w sprawach karnych z niemieckim sędzią, który prowadził uprzednio obserwowane rozprawy. W trakcie tej dyskusji możliwe było porównanie obu modeli postępowań sądowych w sprawach karnych – niemieckiego i polskiego, rozważenie zalet i wad obu rozwiązań oraz znalezienie podobieństw i różnic między nimi.

Zarówno przedstawiciele polskiej delegacji jak i niemieccy sędziowie wyrażali przekonanie o pożyteczności wzajemnych kontaktów, rozmów i wymiany doświadczeń. Wszyscy zgadzali się również, co do konieczności kontynuowania współpracy. Natomiast niemieccy sędziowie zapewniali o chęci odwiedzenia gdańskich sądów w przyszłym roku.

Galeria: 
Pobytu delegacji sędziów w Oldenburgu - 1
Pobytu delegacji sędziów w Oldenburgu - 2