-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej w SO w Gdańsku

Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej w SO w Gdańsku13 października 2015 r. na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku miał miejsce Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej, którego organizacja wpisała się w trwający w całej Polsce Tydzień Mediacji (więcej informacji o Tygodniu Mediacji oraz towarzyszących mu wydarzeniach znajdą Państwo pod TYM LINKIEM lub w zakładce Mediacje).

Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej poświęcony był promowaniu mediacji jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów w szkołach (każdego typu) a także między rówieśnikami przy udziale odpowiednio do tego przygotowanych kolegów i koleżanek tym samym lub zbliżonym wieku (tzw. mediatorów rówieśniczych). W jego trakcie odbyły się dwie symulacje mediacji rówieśniczej, przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 21 w Gdańsku pod kierunkiem doświadczonej mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddziału w Sopocie, Pani Katarzyny Stryjek. Ponadto, w ciągu dnia mediatorzy rówieśniczy udzielali porad mediacyjnych osobom zainteresowanym tym typem mediacji.

Organizacja Dnia mediacji szkolnej i rówieśniczej  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku spotkała się z pozytywną reakcją Kuratorium Oświaty w Gdańsku, które w trakcie jego obchodów reprezentowała Pani Wizytator Małgorzata Bielang.

Zwieńczeniem Dnia mediacji szkolnej i rówieśniczej było uroczyste podpisanie na terenie Sądu porozumienia i aktu powołującego Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku (w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 21). Sygnatariuszami porozumienia byli Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Pan Piotr Kowalczuk, Pani Katarzyna Stryjek oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik.

Zadaniem CMSiR jest służenie wsparciem i informacją w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych, a także koordynowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych, zarówno skierowanych do uczniów, jak i grona pedagogicznego (dotychczasowa działalność zespołu zaowocowała m.in. serią szkoleń z zagadnień mediacji, którą zostali objęci dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w Gdańsku).

Więcej informacji o CMSiR znajdą Państwo na stronie: http://www.gimnazjum21.gda.pl/centrum-mediacji-szkolnej-i-rowiesniczej-4507

Galeria: 
Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej w SO w Gdańsku
Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej w SO w Gdańsku
Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej w SO w Gdańsku
Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej w SO w Gdańsku