-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pozycja pełnomocnika w procesie cywilnym – seminarium w SO w Gdańsku

Rozwijając inicjatywę współpracy i wymiany doświadczeń między środowiskami prawniczymi Pomorza, Sąd Okręgowy w Gdańsku wspólnie z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku zorganizowały w dniu 25 września 2015 r. seminarium poświęcone pozycji pełnomocnika w procesie cywilnym.

Celem seminarium, w którym wzięli udział sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, było zainicjowanie zmian w profesjonalnych relacjach pełnomocników z sędziami oraz ograniczenie błędów pełnomocników wpływających na przebieg postępowania.

W ramach spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

•      Należyte wykazywanie umocowania, prawidłowość poświadczenia dokumentów pełnomocnictwa oraz dokumentów wykazujących uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, nadto konieczność składania odpisów pełnomocnictw;

•      Pełnomocnictwo substytucyjne i wniosek o odroczenie rozprawy;

•      Formuła pism procesowych, ich przejrzystość formalna, kompletność oraz sposób zgłaszania wniosków i składania załączników;

•      Główne zasady postępowania dowodowego ze szczególnym uwzględnieniem art. 208 § 1 pkt 2 i 5 kpc oraz art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2013 poz. 950 – tekst jednolity);

•      Ustanowienie pełnomocnika ustnie do protokołu;

•      Działanie pełnomocnika ustanowionego z urzędu.

Powyższe zagadnienia zostały sformułowane na podstawie wspólnych propozycji reprezentantów wszystkich trzech środowisk.

Galeria: 
Pozycja pełnomocnika w procesie cywilnym - seminarium
Pozycja pełnomocnika w procesie cywilnym - seminarium