-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Uroczyste pożegnanie Wiceprezes SO w Gdańsku

Uroczyste pożegnanie Wiceprezes SO w GdańskuPodczas odbywającej się w dniu 7 września 2015 r. sesji Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gdańskiego miało miejsce uroczyste pożegnanie dotychczasowej Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Aliny Miłosz-Kloczkowskiej, która z dniem 1 października 2015 r. rozpoczyna pełnienie obowiązków Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. 
 
W uroczystości wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, SSA Anna Skupna, kierownictwo Sądu Okręgowego w Gdańsku na czele z jego Prezesem, SSO dr Przemysławem Banasikiem, oraz sędziowie i pracownicy Sądu. 
 
Prezes Banasik, który przybliżył zebranym drogę zawodową Sędzi Miłosz-Kloczkowskiej, podkreślił nieprzeciętne zaangażowanie, z jakim Pani Sędzia przez lata wykonywała swoje obowiązki, a które dla innych, współpracujących z nią osób, stanowiło wzór do naśladowania. Na oddanie swojej pracy wskazała również w swojej przemowie Prezes Skupna, podkreślając życzliwość, z której znana jest Pani Sędzia. Wyrażając wdzięczność za ciepłe słowa, Sędzia Miłosz-Kloczkowska zwróciła uwagę, że na jej sukces złożyła się ciężka praca wszystkich sędziów i pracowników, za którą bardzo serdecznie dziękuje. 
 
Sędzia Alina Miłosz-Kloczkowska pełni funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku od kwietnia 2010 r. Do jej zadań należy m.in. nadzorowanie pionu karnego na obszarze okręgu gdańskiego. W latach 2012-2013 pełniła obowiązku Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego. Nominację sędziowską otrzymała w roku 1992 r., początkowo wiążąc swoją drogę zawodową z Sądem Rejonowym w Kartuzach, w którym wcześniej pełniła funkcję asesora sądowego. Sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku została w 2000 r. Do 2006 r. pełniła w nim funkcję konsultanta a później sędziego wizytatora ds. karnych (do 2010 r.). Jako Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku aktywnie angażuje się w promowanie i rozwijanie idei mediacji. W lipcu 2015 r. została odznaczona Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”.
 
Galeria: 
Uroczyste pożegnanie Wiceprezes SO w Gdańsku
Uroczyste pożegnanie Wiceprezes SO w Gdańsku
Uroczyste pożegnanie Wiceprezes SO w Gdańsku