-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XVI Konkurs Krasomówczy

Już po raz 16-ty Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zorganizowało Lokalny Konkurs Krasomówczy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez organizowanych dla studentów prawa przez stowarzyszenie. Lokalne Konkursy odbywają się na wszystkich większych uniwersytetach w Polsce. Finaliści stopnia lokalnego spotykają się na konkursie ogólnopolskim. Konkurs Krasomówczy to szansa dla młodych adeptów prawa do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas lat edukacji prawniczej w praktyce i zaprezentowania ich przed profesjonalnym jury. W tym roku eliminacje lokalne przeprowadzono na reprezentacyjnej sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Konkurs krasomówczy - Sąd Okręgowy w GdańskuW składzie Jury zasiedli, uświetniając swoją obecnością wydarzenie:
 • Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Janusz Zimny (Członek Krajowej Rady Sądownictwa),
 • Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Joanna Zdzienicka- Wiśniewska,
 • członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Pani Magdalena Witkowska,
 • Przewodnicząca Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pani Ewa Jakubczyk,
 • Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Janusz Masiak,
 • Naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Adam Borzyszkowski,
 • Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa dr Kamil Zeidler.
W tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce zajął Robert Obrzud obdarowany nagrodą 500 zł ufundowaną przez kancelarię SCBP-Sykuna-Cieślewicz-Bartecki - Partnerzy i kursem językowym o wartości 500 zł z salonu języka Angielskiego Maverick. Na drugim miejscu uplasował się Marcin Michalak, a zaraz za nim Łukasz Kamiński. Wyróżnienie skład sędziowski postanowił przyznać Pawłowi Rasmusowi
 
Konkurs polegał na wygłoszeniu przez uczestników dziesięciominutowych przemówień kończących postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Treść wypowiedzi formułowano na podstawie kazusów z zakresu prawa karnego, cywilnego lub administracyjnegom przygotowanych przez profesorów prawa oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.
Galeria: 
Konkurs krasomówczy - Wręczanie nagród
Konkurs krasomówczy - Jury
Konkurs krasomówczy - Laureaci