-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U. nr 239, poz. 2037 - wyjąć § 8 i § 2 ust. Pkt 1 i wziąć § 2

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej "kuratorami", oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zwanej dalej "kwotą bazową", określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

 

Lp.

 

nożnik kwoty bazowej

 

1

Kurator specjalista

2,3

 

2

Starszy kurator zawodowy

2,0

 

3

Kurator zawodowy

1,7

 

4

Aplikant kuratorski

0,9