-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w SO w Gdańsku

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/14-Adm Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku, które znajduje się na stronie niniejszego BIP, dzień 2 maja 2014 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 17 maja 2014 r. (sobota).

W dniu 17 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku będzie urzędował w godzinach 7:30-15:30, które są też godzinami przyjęć interesantów.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Na podstawie art. 32a § 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku informuje, że poniżej wskazani kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  4 i 5 czerwca 2012r. : 

KOMUNIKAT PRASOWY

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, ze  Prezes Sądu  Okręgowego w Gdańsku w dniu 16 sierpnia 2012r. zarządził  niezwłoczne przeprowadzenie lustracji biegu postępowań dotyczących rejestracji spółek oraz postępowań przymuszających do złożenia sprawozdań finansowych przez spółki, w których Pan Marcin Plichta jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej.  

KOMUNIKAT PRASOWY

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że w dniu 16 sierpnia 2012r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wpłynął wniosek wierzyciela „ Amber Gold” Spółki z.o.o o ogłoszenie upadłości „Amber Gold” Spółki z.o.o z siedzibą w Gdańsku, któremu będzie nadany dalszy bieg.

Komunikat w sprawie publikacji tvp.info z dnia 25.05.2018 r. dotyczącej rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciorga notariuszy

W związku z publikacją tvp.info z dnia 25.05.2018 r. dotyczącą rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciorga notariuszy, Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że nie jest prawdą, że "żona Jana S. jest sędzią sądu, który go wypuścił", oraz że "sędzią w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który wypuścił podejrzanych notariuszy z aresztu, jest żona Jana S."

Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z 21.05.2018 r. nr WBiZK-II.5310.146.2018.SN o zakazie zgromadzenia.

Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z 21.05.2018 r. nr WBiZK-II.5310.141.2018.SN o zakazie zgromadzenia.

Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z 21.05.2018 r. nr WBiZK-II.5310.147.2018.SN o zakazie zgromadzenia.

Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z 21.05.2018 r. nr WBiZK-II.5310.142.2018.SN o zakazie zgromadzenia.

informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 21.12.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia

w oparciu o art. 25 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 2  Prawa o zgromadzeniach zawiadamia Prezydenta Miasta Pucka jako organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia mającego miejsce w dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 12 - 14 w Pucku na Starym Rynku.

Strony