-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w SO w Gdańsku

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/14-Adm Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku, które znajduje się na stronie niniejszego BIP, dzień 2 maja 2014 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 17 maja 2014 r. (sobota).

W dniu 17 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku będzie urzędował w godzinach 7:30-15:30, które są też godzinami przyjęć interesantów.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Na podstawie art. 32a § 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku informuje, że poniżej wskazani kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  4 i 5 czerwca 2012r. : 

KOMUNIKAT PRASOWY

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, ze  Prezes Sądu  Okręgowego w Gdańsku w dniu 16 sierpnia 2012r. zarządził  niezwłoczne przeprowadzenie lustracji biegu postępowań dotyczących rejestracji spółek oraz postępowań przymuszających do złożenia sprawozdań finansowych przez spółki, w których Pan Marcin Plichta jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej.  

KOMUNIKAT PRASOWY

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że w dniu 16 sierpnia 2012r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wpłynął wniosek wierzyciela „ Amber Gold” Spółki z.o.o o ogłoszenie upadłości „Amber Gold” Spółki z.o.o z siedzibą w Gdańsku, któremu będzie nadany dalszy bieg.

informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 21.12.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia

w oparciu o art. 25 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 2  Prawa o zgromadzeniach zawiadamia Prezydenta Miasta Pucka jako organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia mającego miejsce w dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 12 - 14 w Pucku na Starym Rynku.

informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 2.07.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia

W oparciu o art. 25 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach zawiadamia Prezydenta Miasta Sopotu jako organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji nr O.5310.1.22.2017.MSt z dnia 2 lipca 2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia mającego miejsce w dniu 2.07.2017r. godz. 12.00- 16.00 w Sopocie. Na zarządzenie Sędziego z dnia 17.07.2017r.

Wyniki konkursu _ roboczy


Odpowiedź na zarzuty podniesione na portalu wpolityce.pl, zawarte w artykule z dnia 07.03.2017 r. pt. “Lidii Jedynak – sędzi z Gdańska od sprawy Amber Gold – należy się ochrona i pomoc”.

W odpowiedzi na zarzuty podniesione na portalu wpolityce.pl, zawarte w artykule z dnia 07.03.2017 r. pt. “Lidii Jedynak – sędzi z Gdańska od sprawy Amber Gold – należy się ochrona i pomoc”, Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że skład sądu został wyznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 28 par 1 k.p.k. wskazuje, że na rozprawie głównej sąd orzeka co do zasady w składzie jednego sędziego. W sprawie wyznaczono natomiast sędziego dodatkowego, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

Newsletter

Kwiecień

23.04.2018 r.

24.04.2018 r.

25.04.2018 r.

26.04.2018 r.

Komunikat dot. artykułu "Latarką w półmrok: konsumenci sprawiedliwości" w Gazecie Gdańskiej Nr 460 z dn. 4 listopada 2016 r.

Gdańsk,  dnia 14 listopada 2016 r.

Sprostowanie

Materiał prasowy pt. „Latarką w półmrok: konsumenci sprawiedliwości” w Gazecie Gdańskiej Nr 460 z dn. 04 listopada 2016 r. strona 1. oraz na stronie www.wybrzeze24.pl zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące postępowań toczących się przed sądami okręgu gdańskiego.

Strony