-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2017

Ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL Dzień Wymiaru Sprawiedliwości (oryg. Alert Day for Independence of Justice in Europe) upamiętnia ofiarę włoskich sędziów, Giovanniego Falcone oraz Paolo Borsellino, którzy oddali swoje życie stojąc na straży prawa. 
 
Istotą Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest pochylenie się nad najważniejszymi zagrożeniami niezależności wymiaru sprawiedliwości w Europie i na Świecie, i jednocześnie wspieranie działań na rzecz jej ochrony jako podstawowej gwarancji realizacji przez niego praw obywatelskich. 
 
 
Podstawową formą uczczenia tego dnia jest fioletowa wstążka przypięta do stroju przez sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku wstążki rozdawali wolontariusze Fundacji Court Watch Polska, zajmującej się obywatelskim monitoringiem sądów. Ponadto, w charakterze publiczności do udziału w rozprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku zgłosiło się ok 240 uczniów z gdańskich i gdyńskich liceów. 
 
Warto wiedzieć:
Stowarzyszenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et la Libertés, czyli Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) zostało powołane w czerwcu 1985 r. w Strasburgu. Zrzeszające pod swoimi auspicjami szereg lokalnych stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich, MEDEL za swoje główne cele obrało:
 1. ustanowienie wspólnej dyskusji sędziów i prokuratorów z różnych państw w celu wspierania integracji europejskiej w kontekście tworzenia się europejskiej unii politycznej;
 2. obronę niezależności sądownictwa przed działaniem pozostałych ośrodków władzy, jak również indywidualnych interesów;
 3. demokratyzację sądownictwa, zarówno na polu rekrutacji do zawodu, jak i warunków wykonywania pracy, w szczególności w kontekście jego hierarchicznej organizacji;
 4. budowanie szacunku, bez względu na okoliczności, do wartości prawnych charakterystycznych dla demokratycznych państw prawa;
 5. obronę praw obywatelskich sędziów i prokuratorów do wolności zgromadzeń, zrzeszania się oraz swobody wypowiedzi, w tym również do formowania związków zawodowych oraz podejmowania grupowych działań;
 6. wspieranie przejrzystości działań sądownictwa jako gwarancji obywatelskiej kontroli nad jego funkcjonowaniem;
 7. promowanie demokratycznej kultury prawnej poprzez wzajemną wymianę informacji oraz badanie wspólnych zagadnień;
 8. głoszenie i obrona praw mniejszości oraz wspieranie różnorodności, w szczególności w stosunku do imigrantów oraz osób najbardziej potrzebujących, w celu społecznej emancypacji tych grup.
Galeria: 
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2017
Wolontariusze Fundacji Court Watch Polska