-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości

W dniu 17 października 2013 roku w całej Polsce obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wzorem lat ubiegłych była to okazja do zorganizowania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku wydarzenia promującego mediację. W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mehdiacji, oraz dążąc do zacieśnienia współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku z Sądami Okręgowymi Apelacji Gdańskiej, Sądem Okręgowym we Wrocławiu, oraz sądami sąsiadujących krajów – w okresie od 10 do 14 października 2013 r. zorganizowano w Sądzie Okręgowym w Gdańsku międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości pod hasłem: „Mediacja jako instytucja wspomagająca wymiar sprawiedliwości”.  

W ramach zaplanowanych spotkań przeprowadzono między innymi symulację rozpraw w sprawach cywilnych i karnych, toczących się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz konferencję dotyczącą problematyki związanej ze strukturą i organizacją sądownictwa, a także pozycji sędziego w krajach uczestników konferencji jak i konferencję tematyczną: „Mediacja w systemach prawnych państw – uczestników konferencji”. Była to okazja do zapoznania się i wymiany doświadczeń na temat systemów prawnych stosowanych w Chorwacji, Finlandii, Litwie, Niemczech oraz Serbii.

W kolejnych dniach uhonorowano sędziów w najszerszym stopniu stosujących mediację, przeprowadzono symulację mediacji oraz debatę oxfordzką poświęconą tej problematyce.  Całość wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji Minister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki objął swoim patronatem.

Galeria: 
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwościMiędzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości