-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Mediacje

Komunikat z Pierwszego w 2014 roku spotkania w ramach 
„Salonu Mediatora” 
 
Otwarcia spotkania dokonała Pani SSO Alina Miłosz-Kloczkowska - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
W spotkaniu uczestniczyli sędziowie koordynatorzy do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Gdańsku, mediatorzy indywidualni a także osoby reprezentujące organizacje mediatorów. Ponadto obecni byli reprezentanci sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów oraz radców prawnych (w sumie 28 osób). Prowadząca spotkanie Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Alina Miłosz-Kloczkowska przedstawiła cel spotkania: omówienie programu dalszych spotkań w ramach „Salonu Mediatora” przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych mediacją na najbliższy rok. Zaproponowała jednocześnie podjęcie dyskusji nad kontynuowaniem tej inicjatywy w nowej, nieco zmienionej formule, mającej na celu umożliwienie czynnego włączenia się w organizację poszczególnych spotkań wszystkich zainteresowanych środowisk i osób. Wskazała, iż inicjatywa ta odpowiada na kierowane pod adresem Kierownictwa Sądu Okręgowego zapotrzebowanie w tym zakresie. 
 
Ożywiona dyskusja zaowocowała spisaniem wniosków ze spotkania i ustaleniami dotyczącymi przyszłego kształtu „Salonu Mediatora”.
 
Ustalono, że:
A. spotkania w ramach „Salonu Mediatora” będą kontynuowane jak dotychczas, co 2 miesiące w Sali 157B o godz. 10:00, a później, w miarę możliwości w nowej Sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody oznaczonej numerem 336; 
B. każde kolejne spotkanie tj. każdy „Salon Mediatora” będzie w pełni przygotowywany przez konkretną, wcześniej ustaloną organizację, lub podmiot i pod pieczą jednego z sędziów koordynatorów ds. mediacji; 
C. na okres najbliższego roku ustalono następujące terminy spotkań: 17 lipca 2014 r., 17 września 2014 r., 1 grudnia 2014 r., 16 stycznia 2015 r., 17 marca 2015 r., 17 kwietnia 2015 r., 18 maja 2015 r.
 
Dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu Pani Wiceprezes SSO Alina Miłosz-Kloczkowska poinformowała, że informacji z tego oraz kolejnych spotkań należy poszukiwać na stronie www sądu.