-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Mediacje

 
Zaproszenie na VII „Salon Mediatora” w 2015 roku  
 
W nawiązaniu do wcześniejszych uzgodnień podjętych na spotkaniu odbytym w dniu 15 kwietnia 2014 roku, z którego krótki komunikat znajduje się na stronie www.gdansk.so.gov.pl w zakładce Mediacje, uprzejmie zapraszam na VII Salon Mediatora w nowej formule, który odbędzie się w dniu
 
17 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00
w sali 157b  
Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody. 
 
Tematem, który zostanie poruszony na Salonie jest: Mediacja rówieśnicza.
 
Organizatorem i moderatorem spotkania będzie Pani Aleksandra Dymowska przy współpracy z Panią Katarzyna Stryjek ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
 
Koordynatorem spotkania z ramienia Sądu Okręgowego w Gdańsku jest Pani SSO Ewa Ważny. 
 
Na spotkanie to serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
 
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
SSO Alina Miłosz-Kloczkowska
 
Harmonogram spotkania Salonu Mediatora w dn. 17.06.2015 r.
w  Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 

1.      Mediacje – wprowadzenie (koordynator ds. mediacji z ramienia Sądu Okręgowego SSO Ewa Ważny).

2.      Mediacje szkolne jako narzędzie i instytucja goda zaufania (Katarzyna Stryjek, Aleksandra Dymowska)

3.      Uczniowskie spojrzenie na mediacje (Agata Tretkowska - uczennica IV LO w Gdańsku)

4.      Ewaluacja badania sondażowego na temat poziomu świadomości pracowników szkół z województwa pomorskiego z zakresu mediacji, zwłaszcza rówieśniczej (Aleksandra Dymowska) - wyniki zostaną przedstawione podczas spotkania bądź udostępnione drogą elektroniczną

5.      Dyskusja i wnioski końcowe.

 
 

Mediacje Informacje