-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Mediacje

Sprawozdanie z IV „Salonu Mediatora” w 2015 roku

W dniu 16 stycznia 2015r. odbyło się kolejne spotkanie ,,Salonu Mediatora” poświęcone formułowaniu ugody mediacyjnej w sprawach cywilnych. Merytorycznie spotkanie przygotowane było przez mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku: Edytę Pietrewicz, Joannę Mędraś i Agnieszkę Białaszewską, które podzieliły się z licznie obecnymi mediatorami niezwykle cennymi uwagami dotyczącymi warunków, jakie winna spełniać ugoda mediacyjna w sprawie cywilnej, aby mogła zostać zatwierdzona przez sąd lub aby mogła zostać jej nadana klauzula wykonalności. Prezentacja przygotowana przez mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku nie tylko dotyczyła zagadnień bardzo przydatnych mediatorom w ich praktyce mediacyjnej, ale stała się również podstawą szerokiej dyskusji, która zaowocowała podjęciem pewnych ustaleń co do tej praktyki oraz wskazaniem na problemy, jakie wymagać będą szerszej dyskusji z sędziami, kierującymi sprawy do postępowania mediacyjnego.

W zakładce MEDIACJE CYWILNE - Informacje umieszczone zostały slajdy przygotowane przez mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku prezentowane podczas ,,Salonu Mediatora”, uzupełnione o treści, które pozostają wynikiem dyskusji uczestników spotkania.       

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

Alina Miłosz-Kloczkowska

  1. Istotne elementy ugody zawartej przed mediatorem w roszczeniach cywilnych - prezentacja
  2. Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę - prezentacja
  3. Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o wydanie - prezentacja