-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Mediacja w sprawach gospodarczych - doświadczenia i nowe perspektywy” - IX Salon Mediatora

IX_Salon_Mediatora„Mediacja w sprawach gospodarczych - doświadczenia i nowe perspektywy” to tytuł zorganizowanego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku spotkania w ramach cyklu pod nazwą Salon Mediatora, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 r.

Inicjatywa Salonu, stanowiącego forum dyskusyjne i platformę wymiany myśli dla wszystkich osób zainteresowanych propagowaniem idei mediacji, jest rozwijana w gdańskim Sądzie od roku 2012, jednak ostatnie spotkanie było wyjątkowe pod względem rozmachu i rangi zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: r.pr. Maciej Bobrowicz - dwukrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP; oraz SSO w Bydgoszczy Marek Tauer. W spotkaniu wzięła tez udział duża grupa sędziów wydziałów gospodarczych z sądów rejonowych okręgu gdańskiego i Sądu Okręgowego w Gdańsku. Spotkanie posłużyło więc spotkaniu mediatorów, osób zainteresowanych mediacją jak i sędziów, którzy sprawy gospodarcze mogą kierować do mediacji.

Poniżej podajemy tematy i nazwiska wszystkich prelegentów, którzy przedstawili swoje wystąpienia podczas ostatniego posiedzenia Salonu.

1. Dyskretny urok mediacji – mediacja ADR czy DR? - r.pr. Maciej Bobrowicz;

2. Mediacje gospodarcze w statystyce - SSO Rafał Terlecki;

3. Sprawa gospodarcza - sprawą sędziego czy stron? - mediacja w sprawach gospodarczych z punktu widzenia sędziego - SSO w Bydgoszczy Marek Tauer oraz SSR w Gdyni Piotr Wójcik;

4. Mediacje gospodarcze od salonu i od kuchni - mediacja w sprawach gospodarczych z punktu widzenia mediatora - Bartosz Poćwiardowski;

5. Budowanie zaufania w mediacji pierwszym krokiem do dobrego dialogu - Magda Bellwon;

6. Jak mediować by budować? - mediacja w sprawach z umowy o roboty budowlane - Zofia Gruszecka;

7. Rozjemstwo w sporach budowlanych – mediacja między inwestorami, wykonawcami i podwykonawcami - Mateusz Gierczak;

8. Granica - granicą mediacji? - wyzwania dla mediacji w świetle konfliktów gospodarczych miedzy partnerami polskimi i zagranicznymi – Elżbieta Gończ;

9. Pełnomocnik w mediacji - rola pełnomocnika procesowego w postępowaniu mediacyjnym w sprawach gospodarczych - r.pr. Piotr T. Kubik;

10. Specyfika mediacji gospodarczej z udziałem samorządu gospodarczego - r.pr. Ireneusza Pawłowskiego.

Galeria: 
IX_Salon_Mediatora
IX_Salon_Mediatora