-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Lokalizacja i dojazd do Sądu

LOKALIZACJA

Sąd Okręgowy w Gdańsku zlokalizowany jest w centrum Gdańska (Śródmieście) w 2 lokalizacjach oddalonych od siebie o nie więcej niż 10 min. drogi pieszo.

 

Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34:

o   Władze i administracja Sądu (oddziały)

o   Centrum Obsługi Interesantów (Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego)

o   Czytelnia Akt

o   Kurator Okręgowy

o   Wydziały:

 • I Cywilny
 • III Cywilny Odwoławczy
 • IV Karny
 • V Karny Odwoławczy
 • VI Penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych
 • X Wizytacyjny
 • XI Wykonawczy
 • XIV Karny
 • XV Cywilny
 • XVI Cywilny Odwoławczy

Budynek przy ul. 3 Maja 9A:

o   Filie Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt

o   Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

o   Wydziały:

 • II Cywilny Rodzinny
 • VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • IX Gospodarczy
 • XII Gospodarczy Odwoławczy
 • XVII Własności Intelektualnej
 

 

DOJAZD

Dogodna lokalizacja Sądu Okręgowego w Gdańsku umożliwia dotarcie do niego wszystkimi dostępnymi na terenie Gdańska środkami komunikacji publicznej (autobusy, tramwaje, kolej – w tym miejska i metropolitalna)

 

Dojazd autobusem

Najbliższe przystanki (w zależności od wybranej linii i kierunku jazdy): Dworzec Główny, Dworzec PKS, Hucisko / Urząd Miejski, Brama Wyżynna, Pohulanka;

Odległość od Sądu (pieszo): 5-15 min.

Strony wybranych przewoźników:

 

* W przypadku innych, niewymienionych wyżej przewoźników możliwość dojazdu należy ustalać indywidualnie.

 

Dojazd tramwajem

Najbliższe przystanki (w zależności od wybranej linii i kierunku jazdy): Nowe Ogrody, Urząd Miejski, Hucisko, Dworzec Główny, Brama Wyżynna, Pohulanka;

Odległość od Sądu (pieszo): 5-15 min.

Strona przewoźnika:

 

Dojazd koleją

Najbliższe przystanki: Gdańsk Główny, Gdańsk Śródmieście (tylko SKM)

Odległość od Sądu (pieszo): 5-15 min.

Strony przewoźników:

 

Dojazd samochodem

Najbliższe parkingi:

 • ul. Strzelecka (pod budynkiem Sądu przy ul. Nowe Ogrody)*
   
 • ul. 3 Maja 9A (pod budynkiem Sądu przy ul. 3 Maja) - miejsce tylko dla osób niepełnosprawnych;
   
 • inne lokalizacje / strefa płatnego parkowania - patrz: http://parkuj.strazmiejska.gda.pl/

 

* liczba wolnych miejsc ograniczona; dostępne dedykowane miejsce dla osób niepełnosprawnych