-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Koordynatorzy ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami

Informujemy, że przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku funkcję Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami pełni Pani Mediator Joanna Radko, a funkcję Zastępcy Koordynatora Pani Mediator Monika Baranowska.
 
Kontakt z Koordynatorami działającymi przy Sądzie Okręgowym w Gdansku jest możliwy za pośrednictwem poczty elektonicznej:
 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zebranie środowiska mediatorów wybiera ze swojego grona osoby pełniącę funkcje Koordynatora oraz Zastępcy Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 
Rolą Koordynatorów jest prowadzenie rozmów i przekazywanie informacji pomiędzy sądami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą ze środowiskiem mediatorów a samymi mediatorami-sygnatariuszami niniejszych ustaleń. Zgodnie z przyjętymi założeniami wszelkie decyzje podejmowane są w ramach wewnętrznych uzgodnień środowiska mediatorów i będą miały formę pisemną z listą osób popierających daną inicjatywę czy decyzję.
 
Do kompetencji Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami należą:
 • przekazywanie wypracowanych przez środowisko mediatorów informacji do odbiorców zewnętrznych: sądów i innych podmiotów oraz informacji środowisku mediatorów od podmiotów zewnętrznych;
 • reprezentowanie środowiska mediatorów w pracach Kapituły projektu "Biznes wybiera mediacje";
 • reprezentowanie środowiska mediatorów  na spotkaniach z Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku;
 • koordynowanie wspólnych projektów środowiska mediatorów na poziomie Sądu Okręgowego w Gdańsku w ramach Tygodnia Mediacji;
 • przekazywanie informacji całego środowiska mediatorów.
 
Jest to funkcja reprezentacyjna o charakterze rotacyjnym (wybór co pół roku, brak możliwości ponownego kandydowania poza przypadkiem braku kandydatów).
 
UWAGA: W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19 decyzją środowiska mediatorów wybory nowych koordynatorów zostały odłożone do połowy kwietnia 2021 r. Do tego czasu też został wydłużony okres pełnienia funkcji przez dotychczasowych koordynatorów.
 
- - -

Niezależnie od funkcji koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotam przy każdym z sądów rejonowych okręgu gdańskiego działają odrębni mediatorzy-koordynatorzy.
 
Do kompetencji Koordynatorów przy sądach rejonowych należą:
 • organizowanie grafików spotkań informacyjnych i grafików dyżurów mediatorów w sądach rejonowych (o ile dany sąd dopuszcza dyżury);
 • podejmowanie i pełnienie obowiązków organizatorów/współorganizatorów lokalnych inicjatyw promujących mediację, w tym spotkań z sędziami danego sądu rejonowego;
 • bieżące przekazywanie informacji o organizowanych wydarzeniach i projektach lokalnych do Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami, celem przekazania przez niego informacji o tych wydarzeniach do wszystkich mediatorów działających na obszarze Sądu Okręgowego w Gdańsku (wszystkich stałych mediatorów z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz mediatorów spoza tej listy, którzy zgłoszą do Koordynatora chęć włączenia się we współprace środowiska i chęć otrzymywania maili)

Jest to funkcja o charakterze roboczym bez określonej kadencji.
 

Aktualni mediatorzy-koordynatorzy przy sądach rejonowych okręgu gdańskiego:

1) SR Gdańsk-Południe w Gdańsku: Magdalena Grabarczyk-Bródka   

2) SR Gdańsk-Północ w Gdańsku: Aneta Politowska

3) SR w Gdyni: Aleksandra Lewandowska  

4) SR w Kartuzach: Sławomira Pastuszak-Nicewicz /kolejna kadencja/

5) SR w Kościerzynie: Anita Hromiak

6) SR w Kwidzynie: wakat do czasu wyłonienia nowego koordynatora

 • e-mail: -
 • tel.: -

7) SR w Malborku: Barbara Sikorska

8) SR w Sopocie: Tomasz Jachnicki /kolejna kadencja/

9) SR w Starogardzie Gdańskim: Lechosław Sebunia

10) SR w Tczewie: mediator koordynujący: Artur Latuszewski /kolejna kadencja/

mediator koordynujący ds. rodzinnych: Anna Melzacka

11) SR w Wejherowie: Katarzyna Sobczak-Bergman