-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konwencja Nowojorska - wymagane dokumenty i formularze

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20.06.1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.)  - Sąd Okręgowy jest organem pośredniczącym w przesyłaniu i przyjmowaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych.
 
Wykaz państw będących uczestnikami Konwencji nowojorskiej:
Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.
 
Wymagane dokumenty:

1. podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku

WZÓR PODANIA WIERZYCIELA O PRZYJĘCIE WNIOSKU - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

2. odpis prawomocnego wyroku/postanowienia/ugody sądowej wraz ze stosownymi dokumentami (o ww. dokumenty należy zwrócić się do Sądu, który wydał orzeczenie)

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA (WERSJA EDYTOWALNA) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA (WERSJA PDF) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

3. wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych 

WZÓR WNIOSKU O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ (POLSKO-ANGIELSKI)  – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WZÓR WNIOSKU O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ (POLSKO-ANGIELSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

4. pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych (podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA ORGANU ZAGR. DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ (POLSKO-ANGIELSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA ORGANU ZAGR. DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ (POLSKO-ANGIELSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

5. szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela)

WYKAZ ZALEGŁOŚCI ALIMENTACYJNYCH (POLSKO-ANGIELSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WYKAZ ZALEGŁOŚCI ALIMENTACYJNYCH (POLSKO-NIEMIECKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WYKAZ ZALEGŁOŚCI ALIMENTACYJNYCH (POLSKO-FRANCUSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WYKAZ ZALEGŁOŚCI ALIMENTACYJNYCH (POLSKO-WŁOSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WYKAZ ZALEGŁOŚCI ALIMENTACYJNYCH (POLSKO-HISZPAŃSKI) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

6. informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT - BIC i IBAN)

WZÓR INFORMACJI O KONCIE BANKOWYM (WZÓR W J. ANGIELSKIM) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WZÓR INFORMACJI O KONCIE BANKOWYM (WZÓR W J. NIEMIECKIM) – ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

7. oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego)

8. oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w wersji dwujęzycznej (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego)

9. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki po 16. roku życia

10. podpisane fotografie: dłużnika, wierzyciela i dziecka