-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konwencja Nowojorska - wymagane dokumenty i formularze

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20.06.1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.)  - Sąd Okręgowy jest organem pośredniczącym w przesyłaniu i przyjmowaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych.
 
Wykaz państw będących uczestnikami Konwencji nowojorskiej:
Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.
 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
 • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych - podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza  
 • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka  
 • oryginał skróconego aktu małżeństwa
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
 • szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela)
 • informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT - BIC i IBAN)
 • podpisane fotografie: dłużnika, wierzyciela i dziecka
 • podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku