-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat z 2. posiedzenia Terenowej Rady (17 listopada 2015 r.)

W dniu 17 listopada 2015 r. na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce odbyło się drugie posiedzenie Rady Terenowej ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego.

Zebrani członkowie Rady pod przewodnictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku podsumowali dotychczas podjęte działania i wskazali najważniejsze zagadnienia problemowe, które będą w ciągu najbliższego czasu stanowić główny przedmiot zainteresowania Rady, a którymi są:

- przewidywane zwiększenie liczebności kar wolnościowych, zwłaszcza ograniczenia wolności;

- bezdomność osób skazanych po opuszczeniu jednostek penitencjarnych;

- readaptacja osób skazanych.

Wśród wniosków sformułowanych na zakończenie spotkania znalazła się m.in. konieczność zaktywizowania samorządów w zakresie większej kontroli nad odbywaniem kary ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania przez osoby, wobec których orzeczono taki środek karny. O problemach z tym związanych opowiedział członkom Rady przedstawiciel samorządów – Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

Rada zdecydowała, że w roku 2016, w celu większego zaangażowania samorządów, zorganizuje akcję informacyjną oraz konferencję poświęconą zagadnieniom odbywania kary ograniczenia wolności oraz działań readaptacyjnych i pomocowych wobec osób skazanych.