-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat w sprawie wyroku p-ko Jakubowi S. (XIV K 273/15)

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 02 marca 2017 r. w  sprawie  Jakuba S. oskarżonego o dokonanie rozbojów i usiłowanie zabójstwa, kwalifikując finalnie popełnione czyny jako rozboje, usiłowanie rozboju oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wymierzył  oskarżonemu karę łączną 10 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz  obu pokrzywdzonych nawiązki w kwocie po 10.000 zł, a także orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej Malwiny G.  na odległość nie mniejszą niż 10 metrów przez okres 10 lat oraz zwolnił oskarżonego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Wyrok jest nieprawomocny.