-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat w sprawie sygn. akt V Kz 87/17 dotyczącej zażalenia prokuratora na odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Marka Ł.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział V Karny Odwoławczy, po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku od postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie X Kp 89/17 w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że obok zastosowanych mocą postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 08 lutego 2017 r. środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego, zastosować dodatkowo środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia podejrzanego Marka Ł. w wykonywaniu zawodu lekarza chirurga - onkologa.