-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat w sprawie Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku o sygnaturze akt: V Nkd 220/17

Po zapoznania się z zawiadomieniem I Komisariatu Policji w Gdańsk  Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku wszczął w dniu 15 maja 2017 r. postępowanie wobec nieletnich: Angeliki J., Patrycji M. oraz Aleksandry M. o czyny karalne z  art. 157 § 1 k.k., art. 158 § 1 k.k., art. 216  § 1 k.k. i  art.191 § 1 k.k.

Po wysłuchaniu nieletnich, postanowieniem z dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku w sprawie V Nkd 220/17 zastosował:

- wobec nieletniej Angeliki J. środek tymczasowy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,

- wobec nieletniej Patrycji M. środek tymczasowy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,

- wobec nieletniej Aleksandry M.  środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego - z obowiązkiem składania przez kuratora comiesięcznych sprawozdań, oznaczając termin złożenia pierwszego sprawozdania na dzień 23 maja 2017 r. 

Sąd dopuścił również dowód z opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych na okoliczność stopnia demoralizacji nieletnich i właściwych kierunków oddziaływania na nieletnie.