-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat w sprawie Leszka P. (I Ns 400/16)

Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie I Ns 400/16 z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim przy uczestnictwie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o uznanie Leszka P. za osobę stwarzającą zagrożenie postanowił zarządzić obserwację psychiatryczną uczestnika postępowania Leszka P. w zakładzie psychiatrycznym, celem wydania opinii przez dwóch biegłych psychiatrów, psychologa, seksuologa oraz psychologa seksuologa na okoliczność ustalenia, czy u uczestnika postępowania występują zaburzenia psychiczne oraz czy wobec uczestnika konieczne jest zastosowanie nadzoru prewencyjnego albo umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

 

Ponadto Sąd określił miejsce obserwacji w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie oraz czas obserwacji: do trzech tygodni.

 

Sąd zobowiązał również biegłych do złożenie opinii w terminie 30 dni od dnia zakończenia obserwacji.