-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat o wyznaczeniu posiedzenia w sprawie o sygn. akt V Kz 903/17 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyznaczył na dzień 4 grudnia 2017 r. godz. 11: 20 sala 304 posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 17 listopada 2017 r.  w sprawie X Kp 670/17, którym odmówiono zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Stsiapana S. podejrzanego o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.