-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dotyczący wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie V Nkd 220/17 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku  wyznaczył termin rozprawy w sprawie o sygnaturze akt: V Nkd 220/17 na dzień 5 czerwca 2017 roku, godz. 10.00, s. C.020 ( budynek Sądu  przy ul. 3 Maja 9a).

Nadto postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku zmienił postanowienie z dnia 15 maja 2017 r. wydane w sprawie V Nkd 220/17 w przedmiocie wszczęcia postępowania w ten sposób, że po zapoznaniu się z zawiadomieniem Komisariatu Policji I w Gdańsku postanowił wszcząć postępowanie w sprawie nieletnich w celu ustalenia:

  • czy nieletnie: Angelika J., Patrycja M. oraz Aleksandra M.  dopuściły się czynów karalnych przewidzianych w art.  157 § 1 k.k., art. 216  § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art.191 § 1 k.k. oraz czy nieletnie Angelika J. i Patrycja M. wykazują przejawy demoralizacji,
  • czy nieletnia Michalina Sz. wykazuje przejawy demoralizacji.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku postanowieniami  z dnia 17 maja 2017 r. w sprawach:

  • V Nkd 230/17 - wszczął postępowanie w sprawie nieletnich w celu ustalenia czy nieletnie Natalia L. i Karolina B. dopuściły się czynów karalnych przewidzianych w art. 157 § 1 k.k.,
  • V Nkd 231/17 - wszczął postępowanie w sprawie nieletniego Michała D. w celu ustalenia, czy nieletni dopuścił się czynów karalnych przewidzianych w art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k.,

Obie sprawy zostały połączone ze sprawą V Nkd 220/17 do wspólnego rozpoznania.