-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dotyczący kart wstępu na rozprawę w sprawie IV K 123/15

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, iż ze względów organizacyjno-technicznych zarządzono wydawanie kart wstępu na rozprawę w sprawie przeciwko Katarzynie P. oraz Marcinowi P., sygn. akt  IV K 123/15  wyznaczoną na dzień 21 marca 2016 r. godz. 9.00 w sali sądowej nr 101 oraz kolejne.
 
Karty wstępu zgodnie z Zarządzeniami z dni 25 stycznia 2016 r. oraz 09 lutego 2016 r. będą wydawane w Biurze Obsługi Interesantów (Sprawy Karne) w godzinach urzędowania Sądu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 
Dla publiczności przeznaczono 80 kart wstępu.
 
Dla przedstawicieli mediów przeznaczono 20 kart wstępu, w tym 10 dla prasy i 10 dla telewizji.
 
Tomasz Adamski
Rzecznik SO w Gdańsku