-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dot. wyroku w sprawie p-ko Annie K. i innym (VIII W 3793/15)

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uznał obwinionych za winnych zarzucanego im wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary.

Sąd obciążył Annę K. i Andrzeja K. kwotami po 100 złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania, a pozostałych obwinionych zwolnił od kosztów.

Wyrok nie jest prawomocny.