-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dot. rozprawy z dnia 03.03.2017 r. w sprawie IV 123/15 „ Amber Gold”

Rozprawa w dniu 03 marca 2017 r. w sprawie IV K 123/15 została przerwana bez prowadzenia czynności dowodowych do dnia 09 marca 2017 r. z uwagi na chorobę oskarżonej  Katarzyny P.  Oskarżona nie wyraziła zgody na prowadzenie rozprawy pod jej nieobecność.