-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dot. artykułu Pani redaktor Bożeny Aksamit „My ci damy wagarować!” w Gazecie Wyborczej z dn. 31 marca 2015 r.

Artykuł Pani redaktor Bożeny Aksamit „My ci damy wagarować!” w Gazecie Wyborczej z dn. 31 marca 2015 roku str. 8 oraz na stronie internetowej wyborcza.pl  pt. „Zamknęli go w poprawczaku, bo matka nie odbierała telefonu” zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące postępowania toczącego się przed sądem rodzinnym – Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziale Rodzinnym prowadzi postępowanie wobec nieletniego. W dniu 09 października 2012 roku wydane zostało postanowienie tymczasowe o umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Orzeczenie nie zostało zaskarżone przez nieletniego ani przez matkę. Przy czym stwierdzenie o tym, że sędzia „orzeczenie trzymała w szufladzie” nie jest prawdziwe a nadto może wywołać wrażenie o nieformalnym działaniu, sprzecznym z prawem. Wszystkie decyzje w toku postępowania były podejmowane w sposób formalny, w oparciu o obowiązujące przepisy. Z uwagi na to, że nieletni zmienił swoje zachowanie na korzyść, sędzia kierując się dobrem dziecka, w czerwcu 2013 roku wydała postanowienie kończące o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci zobowiązania do systematycznego realizowania obowiązku szkolnego.

Nie jest prawdziwa informacja o umieszczeniu nieletniego w „poprawczaku”. Wobec tego, że nieletni ponownie przestał chodzić do szkoły, nie wracał do domu na noc, matka nie radziła sobie z kontrolą jego zachowania, a także wpłynęła informacja o tym, że mógł się dopuścić czynu karalnego, Sąd wszczął nowe postępowanie i postanowieniem z 25 października 2013 roku orzekł o tymczasowym umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, który nie jest zakładem poprawczym. O treści postanowienia wiedziała zarówno matka nieletniego, jak i sam nieletni. Matka odebrała postanowienie w imieniu swoim i syna. Mimo pouczenia, nie odwołała się od tego orzeczenia i stało się ono prawomocne.

Wszystkie wskazane wyżej informacje o toku postępowania zostały przekazane autorce artykułu przed jego napisaniem. Zostały w artykule przemilczane.

Czynności sądu były tak prowadzone, aby uniknąć umieszczenia chłopca w ośrodku poza domem. Podkreślić trzeba, że orzeczenie jest tymczasowe i zawsze może być zmienione, stosownie do zmiany okoliczności.

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 roku Sąd oddalił wniosek matki o uchylenie środka tymczasowego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Na to postanowienie matka złożyła zażalenie, które zostanie rozpoznane niezwłocznie po tym, jak skarżąca uzupełni jego braki formalne, do czego została wezwana.

 

                                                                                                   Wiceprezes Sądu Okręgowego

                                                                                                                   w Gdańsku

                                                                                                            SSO Rafał Terlecki