-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jubileusz 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka

Jubileusz 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka 0112 grudnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka – sędziego w stanie spoczynku, wybitnego prawnika, laureata Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloletniego Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (w latach 1990-1998). 
 
Poza działalnością sędziowska i naukową do niewątpliwych zasług Zbigniewa Szczurka należy jego wkład w krzewienie wartości demokratycznych i utrzymanie zasady niezawisłości sędziowskiej oraz przywracanie pamięci o działaczach konspiracji niepodległościowej na terenie Pomorza Gdańskiego po 1945 r.
 
Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - SSA Anna Skupna, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - Sędzia NSA Zdzisław Kostka, prezesi sądów okręgu gdańskiego, Prorektor UG ds. kształcenia - prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG - prof. UG dr hab. Jakub Stelina, a także liczni sędziowie oraz przedstawiciele pomorskich korporacji prawniczych.
 
W programie obchodów nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości – wspomnienia o Jubilacie przedstawili m.in. Sędzia NSA i była Wiceprezes SO w Gdańsku Maria Czapska-Górnikiewicz oraz sędzia SO w Gdańsku w stanie spoczynku Grażyna Wróblewska-Wcisło. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie jubilatowi Księgi Jubileuszowej pt. „Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi” oraz medalu „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, przyznanego uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa (Medal w imieniu Przewodniczącego KRS wręczył członek Rady - sędzia SO w Gdańsku Janusz Zimny). 
 
Współorganizatorami jubileuszu byli Rada Izby Komorniczej w Gdańsku oraz wydawca Księgi Jubileuszowej - Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff s.c.
Galeria: 
Jubileusz 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka 05
Jubileusz 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka 02
Jubileusz 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka 04
Jubileusz 82. urodzin Doktora Zbigniewa Szczurka 03