-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak złożyć pozew o separację?

W celu rozpoczęcia sprawy o separację małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .
Pozew powinien zawierać następujące dane:
 • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia separacji)
 • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)
 
W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
 • orzeczenia separacji, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
 
Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o separację.
Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:
 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
 
Opłata stała od pozwu o separację wynosi 600 złotych. Uiszcza się ją w formie znaków sądowych, za pośrednictwem portalu e-Płatności lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego:
 
62 1010 0055 1233 0030 1200 0002
 
(obowiązujący od dnia 1 marca 2016 r. numer rachunku dla wpłat ws. prowadzonych w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym)
 
Możliwe jest również złożenie wniosku o separację w przypadku, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i chcą wspólnie złożyć sprawę o separację. Opłata od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków: 100 złotych
 
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.