-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak założyć sprawę spadkową?

Pierwszym krokiem do załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
 
Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.
 
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę, po 100 złotych od każdego spadkodawcy.
 
Należy również dołączyć oryginał aktu zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy /odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa/
 
Załączniki: